Diensten

Boekhouding

Als ondernemer moet u uw bedrijfsresultaten in kaart brengen voor uzelf, maar natuurlijk ook voor de belastingdienst. De administratie is vaak een lastige en tijdrovende zaak. Bovendien wilt u zich als ondernemer volledig richten op uw kerntaken.

U kunt er voor kiezen om uw volledige boekhouding uit te besteden aan AKS. De boekhouding wordt dan periodiek bij ons op kantoor verwerkt in Exact. U ontvangt na het verwerken van de financiële gegevens een overzicht, zodat u kunt zien hoe u er op dat moment financieel voor staat. Ook de vorderingen op debiteuren en betalingsverplichtingen aan crediteuren worden voor u in kaart gebracht.

Financiële ondersteuning

Het is ook mogelijk om uw administratie gedeeltelijk uit handen te geven. AKS kan u dan begeleiden bij het opzetten en voeren van uw administratie, waarna het jaarwerk door AKS wordt afgehandeld.

Bij grotere ondernemingen is het vaak prettig als er een specialist op locatie de boekhouding komt bijwerken. Ook dat is mogelijk.

Het grote voordeel hiervan is de flexibiliteit. Of het nu gaat om 1 dag in de week of 1 dag in de maand, alles is bespreekbaar. De ondernemer hoeft geen vaste kracht in dienst te nemen en bespaart daarmee op de loonkosten en werknemersverzekeringen.

Jaarcijfers en tussentijdse rapportages

De door ons opgestelde jaarcijfers en tussentijdse rapportages geven een zuiver beeld van de financiële positie van uw bedrijf. Daarnaast vormen de jaarcijfers ook de basis voor de aangifte Inkomstenbelasting en aangifte Vennootschapsbelasting.

Belastingen

De aangifte omzetbelasting wordt periodiek door ons verzorgd. Jaarlijks verzorgen wij de aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting van de ondernemers of hun B.V.

AKS kan hierbij gebruik maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten.